FRAKT OG RETUR

Frakt og Levering

Frakt

Hvilken frakt som gjelder for hver vare vises på varesiden og i kassen. Hvis du handler produkter fra flere fraktklasser betaler du kun den høyeste fraktavgiften. Selvfølgelig betaler du kun for én fraktavgift uansett hvor mange produkter du bestiller, eller om ordren deles opp i flere ulike forsendelser. Fraktkostnaden blir regnet ut automatisk i ordren din.

Leveranse

Dersom varen skades eller blir borte under transporten, er Selgeren ansvarlig for dette. Som kunde skal du melde ifra til Cleanroom så fort som mulig dersom du finner en skade. Vi anbefaler derfor at du fjerner den ytre emballasjen og inspiserer varene dine i forbindelse med at disse mottas. Melding om skade eller savnet leveranse må være Cleanroom i hende, uten forsinkelser og innen rimelig tid, hvis du har vært forhindret i å påpeke feil i forbindelse med leveransen.

Cleanroom og dens Samarbeidspartneres reserverer seg rett til å debitere deg for pakker som ikke hentes ut eller som ikke tas imot for samtlige kostnader som oppstår i samband med en slik retur, inntil videre 150 kr. Disse avgifter debiteres separat via faktura, alternativt kvitteres ved kort- og direktebetaling.

Brev og Pakke

De fleste mindre varer kan sendes med brev og leveres da til postkassen din. Du vil motta henvisning om pakker og brev som Posten ikke kan levere til postkassen, og disse kan hentes ut ved det kontoret det henvises til i utleveringsbilaget. Legg merke til at Selgeren ikke kan påvirke postens vurdering om hvilke brev som kan leveres i postkasse, eller om disse må hentes ut.

Retur:

Husk at du alltid har 14 dagers angrerett (les mer om angrerett under "retur"). 

1) Send oss en mail på kontakt@cleanroom.no
2) Motta returetiketter per e-post
3) Send varen i retur
4) Din ordre blir refundert når varen er mottatt av Cleanroom. 
*Returkostnaden trekkes fra beløpet som refunderes.

Husk at du som kunde har ansvaret for at varen ikke blir skadet under transporten tilbake til oss under en retur. Hvis du fortsatt har transpostemballasjen som ble brukt ved levering av produktet, er det bra om denne også brukes under returen. Hvis du ikke lenger har denne bør du tenke på at produktet kan utsettes for støt under transporten. Det er derfor bra å bruke en ytre emballasje av et støtdempende materiale mellom denne og produktpakken. Ikke fest adresselapper direkte på vareinnpakningen, men legg originalesken i en annen kartong. Vi vil gjerne at du oppgir årsaken til returen og sender faktura eller følgeseddel med varen som skal returneres (eller en kopi av disse, frem- og bakside). Som kunde er du ansvarlig for at artikkelen ikke blir borte under transporten, derfor anbefales det at man bruker en transportmetode som har et kollinummer som kan spores. Vi hjelper gjerne til med dette, men det er du som kunde som er ansvarlig for denne frakten.

Ta kontakt med vår kundeservice og vi hjelper deg med returen din.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse. Cleanroom tilbyr i perioder forlenget angrerett, men hvor fristens utløp kan beregnes annerledes enn ovenfor, fristen vil allikevel aldri være kortere enn 14 dager fra du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varen i fysisk besittelse. 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på mail eller ved å sende ditt angrerettskjema fysisk til adressen under. Last ned ferdig utfylt angreskjema her (ligger også som PDF i din ordrebekreftelse):

E-post:
kontakt@cleanroom.no

Post:
Cleanroom v/ INSJE AS
Høyfjellåsen 9B
1397 Asker, Norway 
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller epost). 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring til kontakt@cleanroom.no. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på epost. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake. 

Du må returnere varene eller levere dem til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør, merkelapper og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.